Reilun viiden vuoden jälkeen kentän ympäristöluvan muutosprosessi on nyt aivan loppumetreillä . Aikaisempi lupa ei sallinut kentällä mitään muuta kuin pienkoneiden lentotoimintaa, joten haimme lupaan mm. lennokkitoiminnan, autojen testi- ja ajoharjoittelun ja yleisötapahtumat.
 
Kaikki nämä tapahtumat hoidetaan keskitetysti NLK:n kautta ja sen valvonnassa, joten niiden osalta meidän kentällä toimijoiden ei tarvitse suuremmin kantaa huolta. Sen sijaan asia, joka meitä useimpia koskee, on auton käyttö kentällä. Aikaisempi lupahan ei sallinut tätä lainkaan, mutta nyt saimme siihen oikeuden tietyin ehdoin.
 

Alla otteita ympäristöluvasta:

Perustelu
Koneiden tehokkaan ja turvallisen siirron vuoksi niin kuljetuksessa
käytetyn auton kuin myös kuljetuslaitteiston on tärkeää olla lähellä sitä kiitotien
päätä, josta kulloinkin operoidaan. Myös hätätilanteiden varalta kulloinkin
lentotoiminnasta vastaavien käytettävissä täytyy olla kaksi autoa esimerkiksi nopean
avun saamiseksi onnettomuuspaikalle. Lentäjä seisottaa autoaan ainoastaan lentonsa
ajan. Lentokenttäalueella autonkäyttö on rajoitettu ainoastaan välttämättömimpään
lentotoimintaan ja turvallisuuteen liittyvään liikenteeseen. Kaikki muu kuin
välttämätön lentotoimintaan liittyvä pysäköinti ohjataan ympäristölupa-alueen ulkopuolella
sijaitsevalle pysäköintialueelle.
 
Kaikkia Nummelan lentokentällä toimivia lentäjiä informoidaan pohjaveteen kohdistuvan
riskin minimoimisen tärkeydestä ja lentotoimintaan liittyvän auton käytön
rajoittamisesta vain välttämättömimpään.

Määräys
Muiden, paitsi välittömästi purjelentotoimintaan ja sen turvallisuuteen
liittyvien ajoneuvojen, pysäköinti lentokenttäalueella on sallittu
ainoastaan alueella, joiden pinta on nestettä läpäisemätön. Lento- tai
lennokkitoimintaan liittymätön pysäköinti lentokenttäalueella on
kielletty. Lennokkitoimintaan liittyvien autojen parkkeerauksesta
lentokenttäalueella (nesteitä läpäisemättömällä pinnalla) tulee esittää
suunnitelma valvovalle viranomaiselle ennen toimintakauden alkua.
Tapahtumia varten on oltava osoitettavissa riittävästi pysäköintitilaa.
 
Jatkossa toimimme siis siten, että vain he, jotka siirtävät koneita, voivat pysäköidä autonsa lennon ajaksi käytössä olevan kiitotien päässä, samoin kouluttamassa oleva opettaja. Kaikki muut jättävät auton Airhotelin parkkipaikalle tai 04:n päästä operoitaessa asfalttilevennykselle, josta on satakunta metriä starttipaikalle.
Myös muissa pitempi aikaista pysäköintiä vaativissa tilanteissa, käytä Airhotelin parkkipaikkaa.

Muista myös, että moottorilla varustetuiden koneiden huollon jälkeen jäteöljy ym. jätenesteet toimitetaan saman tien esim. ABC:n ongelmajätekonttiin.

Melu
Ympäristöluvan määräys moottorilennon osalta on aikaisemman mukainen:
 
Lentokentällä tapahtuva moottorilento- ja muita ajoneuvoja sisältävä
toiminta on ajoitettava klo 9–21 välille siten, että moottorilentotoiminta
tai muu erityisen häiritsevää melua aiheuttava toiminta kuitenkin
pyritään lopettamaan kello 18 mennessä. Rajoitukset eivät koske
etsintä-, pelastus- ja palolentoja.

Nyt kun ympäristölupamme on käynyt Korkeinta hallinto-oikeutta myöten, on tärkeää, että yhdessä toiminnallamme viestimme ymmärtävämme pohjaveden suojelun ja melun hallinnan tärkeyden .

Terveisin, Risto Manninen

Vastaa

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Post comment