IHMISEN SUORITUSKYKY

JA RAJOITUKSET KOE


Valitse kokeessa yksi vaihtoehto neljästä, joka kuvaa parhaiten väittämää

1. Tämä on kysymys yksi

2. Tämä on kysymys kaksi