Mitä purjelento on

Nummela-28Purjelento, moottorittomalla, ilmaa raskaammalla lentolaitteella lentäminen, on ilmalulajeista vanhimpia. Vaikka ensimmäisiä toimivia, saksalaisen Otto Lilienthalin rakentamia ja lentämiä liitokoneita ei voikaan verrata nykyaikaisten purjekoneiden tekniikkaan ja suorituskykyyn, perusteet ovat pysyneet samoina. Myös nykyaikaiset purjekoneet liitävät alaspäin ympäröivään ilmamassaan verrattuna.

Pioneeriajoista liitolento on kehittynyt nykyaikaiseksi purjelennoksi pilottien opittua löytämään termiikkien, vuoristojen aaltovirtausten ja rinnetuulien nostavat ilmavirtaukset, joiden avulla purjelentäjä voi nousta koneellaan parhaimmillaan useiden kilometrien korkeuteen ja lentää useiden satojen ja jopa tuhannen kilometrin pituisia matkalentoja.

Ilmaan pääsemiseksi purjelentäjäkin tarvitsee moottorin apua. Yleisin tapa on hinaus lentokoneella, yleensä noin 500 m korkeuteen. Ilmaan pääsyyn voidaan käyttää myös kentän päässä olevaa vintturia ja pitkää teräslankaa, vaijeria tai nykyisin yhä useammin kevyttä ja kestävää Dynema keinokuitulankaa. Joissakin purjekoneissa on myös sisään vedettävä moottori, joka tekee mahdolliseksi ilmaan pääsyn omin avuin.

Nykyaikaiset purjekoneet on usein varustettu suunnistusta helpottavilla GPS laitteilla, lentojen optimointiin tarkoitetuilla tietokoneilla, digitaalisilla karttanäytöillä ja lennontallennuslaitteilla. Purjelento harrastuksena on kiehtova yhdistelmä nykyaikaisten purjekoneiden huipputekniikkaa, luonnon sääilmiöiden ja lentäjän fyysisten ja henkisten ominaisuuksien hyödyntämistä.

Purjelennon peruskoulutus tapahtuu turvallisilla, koulutustarkoitukseen suunnitelluilla kaksipaikkaisilla koulukoneilla. Perustaidot ja lupakirjan saatuaan harrastusta jatketaan yksipaikkaisilla, ominaisuuksiltaan lentotaitojen hiomiseen soveltuvilla harjoituskoneilla. Taitojen kehittyessä voidaan siirtyä ominaisuuksiltaan vaativampiin ja tehokkaampiin koneisiin, joilla matkalennot ja kilpalentäminen on mahdollista.

Nummelan Lentokeskuksella on koulutuskäyttöön tarkoitettu ASK-21 koulukone kalusto ja NLK:n jäsenkerhoilla on hyvätasoisia harjoitus- ja tehokoneita jäsenistön käyttöön.