Kurssin tarkoituksena on purjelentolupakirjan suorittaminen henkilöille, joilla on moottorilentäjän lupakirja tai muu voimassa oleva lupakirja.

Ajankohta

Koulutus on mahdollista aloittaa huhtikuun lopussa, sopien asiasta NLK:n kouluttajien kanssa. Normaalisti henkilökohtaiset kurssit pyritään pitämään mahdollisimman pitkälti toukokuussa, ennen tavallisten peruskurssien alkamista.

Sisältö

Kurssi sisältää 8 tuntia teoriaa. Oppiaineina ovat ohjausoppi, purjekonerakenteet, määräykset, purjekoneen käyttö ja hoito sekä sääoppi. Teoria-aineista järjestetään loppukoe.

Lento-osa käsittää 15 lentoa kaksipaikkaisella koulukonella. Mikäli oppilas edistyy normaalista, suorittaa oppilas näistä ainakin kaksi yksinlentona.

Hinta

Hinta ei sisällä viranomaisen lupakirjasta perimiä maksuja.

Hinta vuonna 2015: 800 €